Ana Sayfa Hakkımda Aşkın Gözyaşları Tasavvuf Büyükleri Özlü Sözler
Şeyh Sâdi Şîrâzî Kimdir?

Sâdi Şirâzî İslâm âlimlerinden ve büyük velilerdendir.Asıl adı Müslihüddin
   Şeyh Sâdi'dir.1193(H.589) de Şirâz'da doğdu.1292(691) de orada vefat etti.
   Abdülkadir Geylâni Hazret'lerinin halifesinin talebesidir.Onun derslerinde
   yetişerek kemâle geldi.Ömrü ilim öğrenmekle,talebe yetiştirmek ve insanlara
   doğru yolu göstermekle geçti.
       Moğol ve Haçlılarla yapılan savaşlara katılıp cihad etti.Bir defasında Haçlılara
   esir düştü.Ondört defa hacca gitti.Bütün şiirlerinde Sâdi mahlâsına rastlanmaktadır. 
       Sâdi küçük yaşta yetim kaldı.İlk tahsilini Şirâz'da tamamladıktan sonra,Moğol
   istilâsı üzerine Bağdat'da Nizamiyye Medresesinde tahsilini tamamladı.Sonra
   İslâm ülkelerini gezmeye başladı.Anadolu,Mısır,Suriye,Dehli,Azarbaycan ve
   Belh'e uğradı.Buralarda Şihabettin Sühreverdi başta olmak üzere,birçok İslâm
   âlimiyle görüştü.
        1257'de tekrar Şirâz'a döndü.Bu sırada,devlet başkanları Ebu Bekr,Moğollarla
   sulh yaptı.Memleketi rahata kavuştu.Bu hükümdar tarafından iyi bir kabul gören
   Sâdi,onun adına 1257'de Bostan adlı eserini ve bir yıl sonra aynı şekilde kendisine
   büyük saygı gösteren Veliaht,ikinci Sa'd adına da Gülistan adlı eserini yazdı.
   Bu eserleri sayesinde kısa zamanda şöhreti memleketinin dışına taştı.Birkaç
   sene sonra hâmileri,koruyucuları olan Ebu Bekr bin Sa'd bin Zengi ve oğlu
   ikinci Sa'd vefat etti.Yerine çocuk yaşta bulunan ikinci Sa'd'ın oğlu Muhammed
   geçti.Bu hükümdarla birlikte Salgurlu Hanedanı çöktü.1264'te de Moğol hâkimiyeti
   altına girdi.Bu karışıklık esnasında Sâdi tekrar Şirâz'dan ayrıldı.Mekke'ye gitti.
   Hac yaptı.Ömrünün son yıllarını mezarının yanındaki dergâhda ibadet edip ilim
   öğrenmekle geçirdi.1292'de Şirâz'da vefat etti.Mezarı Şirâz'ın kuzeydoğusunda,
   şimdi kendi adıyla anılan hangahının bulunduğu yerdedir.
       Şâirin manzum ve nesir olan eserleri,ölümünden sonra külliyat halinde 
   bir araya toplanmıştır.
       Eserlerinden önemli olanlardan bazıları;
       Gülistan
       Bostan
       Takrir-i Dibace
       Aklu Aşk
       Nashat-ül Müluk
       Havatin  gibi birçok eserleri vardır.   

toplam ziyaret